BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

(„ŻŻ” nr 26 z dn. 27.06.2017)Gdzie się podzieją nasze kości?
Temat nowego cmentarza w żyrardowskim samorządzie wraca co najmniej raz w roku. O tym, że na terenie obecnej nekropolii, w niedługim czasie zabraknie miejsc, mają świadomość wszyscy. Przed siedmioma laty wskazano tereny przewidywane na takie miejsce przy ul. Pustynnej, wtedy spotkano się z ostrymi protestami mieszkańców z tamtej częsci miasta, ale takie założenie zostało przyjęte, nawet wykupiono trochę gruntów na ten cel. Równocześnie poszukiwano innego miejsca, gdyż warunki glebowe nie preferowały tego terenu na przyszły cmentarz.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa” z roku 2010 uwzględniono ok. 12 hektarową działkę, na której w przyszłości mógł się znaleźć nowy cmentarz przy ulicy Pustynnej. Spotkało się to ze zdziwieniem i brakiem akceptacji ze strony osób znających bliżej te tereny, jako że tamtejsza ziemia wydaje się zbyt bagnista, by mogła zostać użyta do celów cmentarnych. Wówczas, pomimo protestu mieszkańców – zatwierdzono takie założenia i w miejskich planach ten zapis jest wciąż aktualny.
Kierunek 
ul. Pustynna
Na obecnym -13 hektarowym, żyrardowskim cmentarzu – założonym w roku 1881, oblicza się, że miejsce wiecznego spoczynku znalazło ponad 60 tysięcy osób, a liczbę wolnych miejsc szacuje się jako wystarczającą na maksymalnie 10 lat. Dlatego ten temat musi być załatwiony jak najszybciej, gdyż kwestie proceduralne w przypadku takich inwestycji są bardzo długie. 
Dotychczas w planie przestrzennego zagospodarowania Żyrardowa planistyczne założenie budowy cmentarza było zlokalizowane przy ulicy Pustynnej, w pobliżu granicy miasta z Międzyborowem. Zgodnie z zapisami uchwały z 2011 roku podjęto już pewne działania w tym kierunku, a na wyznaczonym na ten cel terenie rozpoczęto wykup działek. Na powierzchni 12 hektarów, w minionych latach, zostały zakupione cztery z działki o łącznej powierzchni ok. 1,5 hektara, na ten cel miasto wydało 358 tysięcy złotych. Należy przypuszczać, że na wykup całej przestrzeni – 33 działek, potrzebne byłyby, co najmniej cztery miliony złotych.
Można cmentarz 
powiększyć 
W tej sytuacji postanowiono podjąć inną koncepcję w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa”, którego realizacja może, ale nie musi, zlokalizować nowy cmentarz w innym miejscu niż przy ul. Pustynnej.
Ten temat został podjęty podczas ostatnich obrad Rady Miasta Żyrardowa i przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania terenu miasta obejmującego ul: Środkową, Jedności Robotniczej, Stefana Jodłowskiego i kilku innych położonych w pobliżu cmentarza miejskiego od strony ulic: Kasztanowej, Spokojnej i Ireny Przybysz. Podstawą przystąpienia do procedury zmiany planów jest potrzeba powiększenia istniejącego cmentarza położonego przy ul. Kasztanowej. Teren przewidywany pod rozbudowę istniejącej nekropolii, znajduje się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jest własnością parafii. Dlatego wystąpiła potrzeba sporządzenia planów w celu ułatwienia i przyśpieszenia procesów inwestycyjnych, czyli powiększenia cmentarza w tym miejscu. Podjęcie takich prac planistycznych, na co wyrazili zgodę radni, jest procedurą złożoną i może okazać się dosyć długą, ale konieczną. 
Działki przewidywane na  powiększenie żyrardowskiej nekropolii mają powierzchnię 1,3 ha. Należy przewidywać, że taka przestrzeń zabezpieczy potrzeby miasta w tym zakresie, na 20-30 lat. 
Zaprzepaszczona szansa 
przed laty
O powiększeniu cmentarza od strony południowej, mówiono przed ok.10. laty i wówczas zaprzepaszczono szansę dołączenia do terenu cmentarza około 2 ha od strony ul. Spokojnej, należącego do Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Wówczas tłumaczono to bliskością zabudowań przy ul. Kilińskiego, co miało uniemożliwiać poszerzenie terenu nekropolii. Wtedy zamiast cmentarza powstała ulica z chodnikami i miejscami parkingowymi, na co przeznaczono 0,7 ha terenu.
Kiedy patrzymy na liczbę szybko przybywających mogił na żyrardowskim cmentarzu, trudno nie zauważyć problemu w mieście, w którym co roku umiera blisko 500 osób. Nowy cmentarz w najbliższych latach musi powstać, niezależnie gdzie - przy ulicy Spokojnej, Pustynnej czy gdziekolwiek indziej. Trzeba mieć też i to na uwadze, że z cmentarzem jest jak z parkingiem, każdy chciałby mieć go, blisko, ale nie pod oknami… 
Podczas ostatnich obrad liderka protestujących przed siedmiu laty – Katarzyna Zbrzeżna dziękowała radnym, że zdecydowali się na zmianę lokalizacji cmentarza i nie będzie on już przy Pustynnej. Wówczas usłyszała głos z sali, że nikt jeszcze o niczym nie zdecydował.
Tadeusz Sułek
Powrót