Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

BIURO OGŁOSZEŃ
Biuro Życia Żyrardowa Sprawdź warunki oraz ceny zamieszczania ogłoszeń.

>> więcej
REDAKCJA
Redakcja Życia Żyrardowa Tutaj znajdziesz informację na temat naszej redakcji.

>> więcej
KONTAKT
Kontakt do redakcji Życia Żyrardowa Życie Żyrardowa
ul. Okrzei 51A
96-300 Żyrardów
tel. (46) 855 36 62
fax. (46) 855 47 18


>> więcej
OGŁOSZENIA PRZEZ SMS
Ogłoszenia drobne można przekazywać do „Życia Żyrardowa” za pośrednictwem SMS.

>> więcej

Uwierzono w siłę grupy („ŻŻ” 46 – 19.11.2013)
Dwa żyrardowskie stowarzyszenia: ,,Intra” – Stowarzyszenie na rzecz Psychoprofilatyki i ,,Wspólnota Żyrardowa” zrealizowały projekt: ,,Uwierz w siłę grupy” dla Świetlic Profilaktycznych i TPD w: Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim i Sochaczewie. Zadanie miało na celu odpowiedź na pytanie: Czego pragną dzieci? Było ono dofinansowane z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Okazało się, że dzieci chcą, aby obdarować je lalkami, klockami lego, samochodami wyścigowymi, ale przede wszystkim oczekują – miłości rodziców. Pragną być kochane i chcą, aby poświęcać im jak najwięcej czasu.

W żyrardowskiej ,,Resursie” odbyło się spotkanie podsumowujące program społeczny ,,Uwierz w grupę”, który był skierowany do dzieci ze świetlic profilaktycznych z kilku powiatów: grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Dziecięca idea wyrażona w haśle: ,,Chcę być ważny, mądry, kochany” mogła być realizowana dzięki Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, skąd otrzymano dotację na realizację pięciu projektów. O tych projektach mówili prezesi stowarzyszeń: Małgorzata Węgrowska - ,,Intra” Stowarzyszenie na rzecz Psychoprofilatyki i Mieczysław Gabrylewicz - ,,Wspólnota Żyrardowa”.

Czego pragną dzieci?

W minionych miesiącach stowarzyszenia realizowały następujące projekty: Program przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach ,,DROGOWSKAZY”. Program edukacyjny dla osób współuzależnionych ,,Tym-Razem”. ,,Zabezpiecz swoje jutro – Zapobiegaj zamiast leczyć” – to program edukacyjny dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie i ,,ODYSEUSZ” – program dla osób uzależnionych od narkotyków. Piąty program nazwano: ,,Uwierz w siłę grupy”. Miał on charakter socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Był realizowany na terenie: Żyrardowa, Grodziska Maz. i Sochaczewa w znajdujących się tam świetlicach socjoterapeutycznych. To tam koncentrowała się praca psychologów i socjoterapeutów. Podczas zajęć: Czego pragną dzieci, jedno z nich w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Żyrardowie napisało list, w którym m.in. czytamy: ... Wolna chwila to czas, który chciałabym spędzić z Tobą, ponieważ brakuje mi dawnej zabawy i matczynego uśmiechu... Chciałabym się pobawić z Tobą, jak za dawnych lat. Myślę że znajdziesz dla mnie czas...

W ramach projektu dzieci ze świetlic w: Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim i Sochaczewie w pracach plastycznych rysowały i malowały swoje marzenia, aby: mama i tata zawsze byli z dzieckiem, aby czytali im bajki i grali w piłkę i byli kochającą się rodziną. Innymi dziecięcymi marzeniami było posiadanie swojego zwierzaka, pokoju, a także możliwość pojechania na wycieczkę. Niestety dla tych dzieci często to wszystko pozostaje jedynie w sferze nieziszczonych pragnień. Stowarzyszenie ,,Wspólnota Żyrardowa” od kilkunastu lat organizuje różne akcje społeczne. M.in. jest to choinka dla żyrardowskich dzieci.

Ta praca ma sens

- Podobne akcje będziemy dalej prowadzili, gdyż widzimy, że jest głęboki sens takich działań... – zapewniał członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego oraz prezes ,,Wspólnoty Żyrardowa” – Mieczysław Gabrylewicz. O aktywności „INTRA” Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilatyki mówili jego liderzy: Małgorzata Węgrowska – autorka projektów: ,,Drogowskazy”, ,,Odyseusz” i ,,Teraz Razem” Hubert Urbański – autor projektów; ,,Uwierz w siłę grupy’ i ,,Zabezpiecz swoje jutro – zapobiegaj zamiast leczyć” oraz koordynator projektów - Krystyna Lenarczyk i ,,dusza” tego przedsięwzięcia – Adam Lemiesz. Na podsumowaniu pojawili się także przedstawiciele świetlic, w których projekty były realizowane:

TPD Grodzisk Mazowiecki – Monika Maliszewska i Elżbieta Tomaszewska.

TPD Żyrardów – Teresa Dzieniewicz, Katarzyna Podlaska i Piotr Markiewicz.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Żyrardowie – Anna Rzeczkowska i Jolanta Tomaszewska;

Miejski Ogród Jorganowski w Żyrardowie – Małgorzata Strojek;

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze w Sochaczewie; Wiesława Rosińska, Iwona Woźnicka-Pietrzak.

W podsumowaniu realizacji cyklu projektów wzięli udział także: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UM w Żyrardowie Wiesława Wardziak dyrektor GOPS w Grójcu Agnieszka Macosek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Sochaczewie Agata Kalińska, kierownik z MOPS w Żyrardowie Elżbieta Olejnicka. Jednak najważniejszymi gośćmi były dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z: Żyrardowa, Grodziska Maz. i Sochaczewa.

Na zakończenie spotkania wręczono nagrody zwycięzcom konkursów plastycznych, które zostały zorganizowane w ramach wspomnianych programów. Duże zainteresowanie wywołały prace plastyczne dzieci, a gospodarze pomyśleli także o poczęstunku dla wszystkich uczestników podsumowania akcji nazwanej ,,Uwierz w siłę grupy”.

 

Nagrody otrzymali:

TPD Żyrardów – Wiktoria i Kevin Faułyn i Michał Maciejewski;

Ogród Jordanowski – Żyrardów: Nikola Szczerbińska, Dominika Mauchel, Karolina Michałek i Kamil Wikieł;

Świetlica S-W Żyrardów: Emilia Kluczek, Dorota Jankowska i Karolina Przygoda;

TPD Grodzisk Maz.: Dawid Bloch i Monika Chyłek;

ŚOW – Sochaczew: Dominika Kuciarska, Karolina Babulewicz, Maja Ufe, Anna Dolacińska.

TAD

Stowarzyszenia na Rzecz Psychoprofilaktyki ,,Intra” w Żyrardowie zostało utworzone w roku 2010. Celem jego działalności jest pomoc psychologiczna, edukacyjna i terapeutyczna oraz przeciwdziałanie wielu patologiom. Zespół specjalistów zajmuje się profilaktyką uzależnień od alkoholu i narkotyków, jak i przemocą w rodzinie. Na pomoc i wsparcie może liczyć każdy -dzieci, młodzież i dorośli, a więc wszystkie grupy społeczne, których dotkną wspomniane problemy. Stowarzyszenie w partnerstwie z Wspólnotą Żyrardowa otrzymało dofinansowanie na 5 z 7 projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Województwa Mazowieckiego. Osobami realizującymi projekt są Małgorzata Węgrowska – psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i Hubert Szczepaniak – psycholog, specjalista terapii uzależnień. Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z Krystyną Lenarczyk i Adamem Lemieszem.

Powrót